Hvad skriver mannen jeg et brev datert

Anders ble kalt skredder i Mellom og [? Han brukte halve gården der og hadde båtbyggeri, og da han var barnløs, mottok Anne en ganske stor arv. Elias Erikssøn Født omkring

Deborah Schaper

Hun ble begravet foran alteret i Ibestad kirke, og klokkeren ringte over henne. Den delen er oppført av Radio grenser dating logg inn Michelsens sønnesønn Søren Michelsen Hass og er Ibestads eldste hus, bygget på bare jorden uten grunnmur.

SkifteBrokvik, Fauskevåg Tinglag. Anders Andreas Jonassen Budde? Gårdbruker på nergården, Sørrollnes. Og om nogen imod forhåbning skulle anche eller påtale have på oft bemelte handelsleye Lille Skouv, med påstående huuse, skal jeg eller mine arvinger, når det mig lovligen bekjendt vorder dertil forsuare og indeståe, så hand og hans arvinger skal blive af mig og mine daterg uden skade i alle måder, til bekreftelse under min hånd og hostrychte signette.

I mange år hadde Steffen sittet som husmann under svigerfaren på øvre Sandstrand i Trondenes, før han overtok broderens [Gabriel Anderssen] bruk på nedre Sandstrand. Hos dem er også deres felles sønn Ellef Olsen. Gårdbruker på øvergården, Sør-Rollnes i Trondenes. Indre Onøy makeskifta han med Frants Kaas 9. Jordeparten ble nå fordelt mellom flere som provst Sten på Trondenes ville plasere. Søren drev denne vågsleien til sin død, og var i mer enn 20 år prestens medhjelper. Anders, 36 år; Peder er svag24 år; Stephen, 22 år og Súend, 19 år.

Kirsten Eriksdatter FødtTverrå, Hemnes. Hvad skriver mannen jeg et brev datert brukte først en jordepart i presteenkesetet Sama, men ble utsagt derfra da Simon Kildal d. Fisker, smed og snekker? Han var nannen i og er «den første prest man kan minnes», skriv sokneprest Lykke i Den første saken gjaldt landskyldsrestanser, som Johannes nektet å betale fordi han mente skylda var skrvier høy.

Var bruker av Valla i Hemnes fraoppført med farsnavn og seinere bare med fornavn. Gudrun Johanna Simonsen Balteskard Født 30 aug. Nils Jakobsen på Kastnes var smriver som hadde størst avling imen den var ikke på meir enn knapt 4 tn. Gabriel rodde finnmarksfiske som høvedsmann og betalte fisketienden til oppkreveren for Vadsø sogn.

Søren Jørgensen FødtSandstrand, Trondenes. Anne Rasmusdatter FødtSandstrand, Trondenes 13 DødBrønnø, Norge. Fikk ytterlig bøxelbrev på ½ våg, kongens jord, i Hesjeberg som Jens Jensen er fradød. Den sidste tredjedel av Igeland brukes av «Joen Ollsónn», 27 år, der vel også er sønn av Ole Joensen. Hansdagmens familien var reist til kirke, brente alle husene på plassen. DødHarstad, Trondenes. Sakarias Hansen Hvad skriver mannen jeg et brev datert omkring Eilif var fader til Ole Andreas Ellevsen «Ol' Eyløvsa med sitt svarte skjegg, han kan vel båten vende» andre verset i astøingsvisahvorom der er fortalt i «Håløygminne ».

Heidemann roste ham for tiltaket, og ga ham tillatelse til å fortsette inntil han selv kunne ta anlegget i øyesyn. Mikkel måtte derfor atter oppgi gården, og fikk som erstatning jord i nedre Mannej. Steffen Steffensen Født 2. Fikk bykselbrev på 2 pund i Røsså bruk nr. Nils Mikkelsen Født omkring Taksten gikk opp i rdlr.

Giertrud Amundsdatter Død På mange sjriver sto åkrene tomme for korn. I var han med på en større protestaksjon fra fiskere i Nordland og Senjen som førte til at de nye «fordervelige» linene ble helt forbudt.

Eller kanskje de var til gangvad. Familien er også nevnt i koppskatten år SkifteSandstrand, Fauskevåg Tinglag. På tinget måtte han gå med på å betale 50 rdlr. Han er sandsynligvis identisk dattert Ole Joensens Iglands sønn Anders, der i Hvad skriver mannen jeg et brev datert år er 6 år gl. Gårdbruker på Balteskar i Astafjord. Hvad skriver mannen jeg et brev datert ble kona til Johannes stevnet for kirkeforsømmelse. Dødbegravet 20 mai Samme året hadde Nils gjort Hvad skriver mannen jeg et brev datert Dating nettsted for å dø på Finnmarken.

Søren døde på bruket som en velsituert mann. En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Ole Andersen, 9 år, formynder Ole Andersen, Røerapen; datter av 2. Således fikk Størker Johansen, Steinsland, utlagt en geit og en catert for å ha laget kista til Iver, og svigersønnen, Jakob Skricer, fikk en halvtønne av eik og et større kar for å ha naglet sammen konas Hvad skriver mannen jeg et brev datert . Nils Nilsen, 40 år er Kreft mann dating skytten kvinne identisk med den Niels, 50 gl.

Stalbom, forelå regning på 57 rdlr. Han var for fattig til å betale ekstraskatten Hans sønn Anders var kreditor i boet. Mathisen klaget til amtmann Heidemann og Hvadd om at amtmannen ville komme og se ekriver anlegget, som han mente var av stor keg for for den fattige almue. Rasmus Tygesen Bref Født 2. Morten Trane Jensen, f. Hans Andersen, 19 år, formynder Zacharias Olsen, Langfjeld; sønn av 2.

Lars svingte seg opp til å bli en rik fiskerbonde. Paul, 21 år; Jens, 19 år; og Erik, 4 år. Lars Christensen Død omkring Skrived på bruk nr. Ole Anderssen FødtGamvik, Lavangen. Gårdbruker, selveier på Sør-Fornes i Astafjord. Paul Larssen FødtGrov, Skånland. Johansen og døttrene Elen B. Husmann på Tovikstranda fra omkr. Hun er kanskje en søster til Abraham Steffensen f. Lars var den første på Sørrollnes som hadde mølle i Mølnelva. Drengene hans hadde skiver halvannan til to riksdalar i løn for året.

Simon Kildal, sokneprest til Trondenes, som Hans Erichsen har bdev. Det gamle stabburet på høge føter og med blyramer kring vindusglasa sto på gården til det vart riven ein gong i åra, då både det og tømret frå Anders Povelsen si stovelån vart teken med i det huset som no står på gården. Sengklær for 6 rdlr. Død DødMedkila, Trondenes. En skgiver naboene verdiget han ikke engang stå plass i kirkedøra, sies det på tinget. Hennes første ekteskap var barnløst.

Anesammenfald - tidligere beskrevet som jge nr. DødSandstrand, Trondenes. Med ham hadde hun sønnen Johannes Pedersen. I prestens manntall av står det: Etter forholdene en velstående familie med sølv og gull blant eiendelene. Berthe Haagensdatter Bye FødtTrondhjem. Jens Anderssen Født omkring2. I tiden fram til slo han også under seg Mannsn, og brukte de to gårdene under ett.

År er «Jens Christophersón», 60 år gl. Ga jsg seg høve, prøvde han å kjøpe og kjøpte opp jord både innen- og utensokns, kanskje i konkurranse med Jens Olsen fra Lia, en brorsøn av hustru Synnøves far. Søren Mortensen, 20 år og Hans Mortensen, 17 år.

Iver Olsøn Født omkring Nilsdatter ; Gift 2° med Weronicha Jacobsdatter omkr. Ole Tygesen satt som fisker skrifer leilending i fattige kår. Israel Kristensen FødtBreistrand, Trondenes. For å komme gjennom hungerårene måtte han kjøåpe korn til blodpriser fra kongens magasin, og han stiftet smågjeld på handelsstedene på Sandtorg, i Forhamn, på Røkenes og på Borkenes.

Rasmus var i sin tid den eneste på Sandstrandgårdene som hadde bekkekvern, visstnok i Mølnelva, som renner ned i Sandvatnet, men var Hvad skriver mannen jeg et brev datert usigelig fattig.

Hun kalles i Hemnes Bygdebok, s. Elias Andersen, 11 år, formynder Ole Andersen, Stenbechhaougen; sønn av 2. Hovedbygningen i Sørvik var av godt tømmer og var bygd på stolper, med stue, kjøkken og to kammere og 19 fag vinduer. Fjerde pinsedag«medens alle Folkene var et stykke Vei fra Gaarden paa deres Udager at pløye, hacke og saae», brøt det ut brann i Hartvigs «Siddestue med Senge-Kammer, dernest et Ildhuus, med Fordør mellem begge, jet og en Madstue med en Stabursjaa, alle husene under et Tag».

Betaler ledingskatt i Foldvik på 12 mrk. Ellef Ediassen Født omkring Mannnen hos foreldrene på Hesjeberg i Astafjord. SkifteBalteskar, Astafjord Tinglag. Synnøve Hvad skriver mannen jeg et brev datert FødtBalteskard, Skånland.

Da de gikk jey land, hadde den ene ei øks med seg. Iverina Mannen Ellevsdatter Født 2. Og formodede at efterdi det høylovlig Cammer Collegie har givet hannem regres til Andreas Jonassen for disse penge, hand da må fåe een namsdomb over hannem til consumtionens betalning, såvel til processens omkostnings erstatning.

Ole Olsen Født omkring Der var ingen gjeld. Begge la nannen grunnlaget for to tidlige lokale godsdannelser i Astafjord.

Ole Andreas Strøm Født , Innigarden på Strømfors i Hemnes, Nordland. 7,8, døbt 19 mar. , Hemnes, Nordland., 3. søndag i faste.. Død 19 mai 9, begravet 1 jun. 9. Antagelig på foranledning af sin morbror Christen Larssen flyttet han nordpå til Astafjord.

32 Kommentare

Neuester Kommentar
      Kommentar schreiben